เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของเทศบาลเมืองปากช่อง ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แและประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของเทศบาลเมืองปากช่อง ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แและประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดตามที่แนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2562