เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ รายละเอียดตามที่แนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 มิ.ย. 2561