เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2560
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว [ 20 มี.ค. 2560 ]174
62 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต [ 20 มี.ค. 2560 ]160
63 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยของเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง [ 20 มี.ค. 2560 ]173
64 การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน [ 20 มี.ค. 2560 ]164
65 การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง [ 20 มี.ค. 2560 ]178
66 การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น [ 20 มี.ค. 2560 ]167
67 การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน [ 20 มี.ค. 2560 ]181
68 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง [ 20 มี.ค. 2560 ]160
69 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ [ 20 มี.ค. 2560 ]179
70 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด [ 20 มี.ค. 2560 ]173
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16