เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2560
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น [ 20 มี.ค. 2560 ]126
32 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ [ 20 มี.ค. 2560 ]130
33 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ [ 20 มี.ค. 2560 ]128
34 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ [ 20 มี.ค. 2560 ]136
35 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ [ 20 มี.ค. 2560 ]131
36 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย [ 20 มี.ค. 2560 ]130
37 การขอเลขที่บ้าน [ 20 มี.ค. 2560 ]135
38 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 20 มี.ค. 2560 ]133
39 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 [ 20 มี.ค. 2560 ]129
40 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 20 มี.ค. 2560 ]138
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16