เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2560
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น [ 20 มี.ค. 2560 ]160
32 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ [ 20 มี.ค. 2560 ]182
33 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ [ 20 มี.ค. 2560 ]172
34 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ [ 20 มี.ค. 2560 ]180
35 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ [ 20 มี.ค. 2560 ]184
36 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย [ 20 มี.ค. 2560 ]179
37 การขอเลขที่บ้าน [ 20 มี.ค. 2560 ]174
38 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 20 มี.ค. 2560 ]174
39 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 [ 20 มี.ค. 2560 ]174
40 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 20 มี.ค. 2560 ]176
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16