เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2560
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
151 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 [ 20 มี.ค. 2560 ]94
152 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี [ 20 มี.ค. 2560 ]95
153 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี [ 20 มี.ค. 2560 ]93
154 การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองปากช่อง [ 20 มี.ค. 2560 ]125
155 การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยฯ [ 20 มี.ค. 2560 ]94
156 การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน [ 20 มี.ค. 2560 ]96
157 การขออนุญาตขุดเจาะถนน ตรอก ซอย และทางเท้า พ.ศ.2553 [ 20 มี.ค. 2560 ]94
158 การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2556 [ 20 มี.ค. 2560 ]98
159 การขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง [ 20 มี.ค. 2560 ]97
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16