เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2560
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 20 มี.ค. 2560 ]173
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 20 มี.ค. 2560 ]178
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 เมตร [ 20 มี.ค. 2560 ]181
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 20 มี.ค. 2560 ]166
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 มี.ค. 2560 ]190
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 20 มี.ค. 2560 ]169
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 20 มี.ค. 2560 ]167
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 20 มี.ค. 2560 ]168
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฎิกูล [ 20 มี.ค. 2560 ]171
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร [ 20 มี.ค. 2560 ]162
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16