เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2560
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
131 การรับสมัครสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า) [ 20 มี.ค. 2560 ]56
132 การสมัครเข้ารับการทดสอบ GAT/PAT การทดสอบวิชาสามัญ และการทดสอบวัดสมรรถนะครู [ 20 มี.ค. 2560 ]68
133 การออกหนังสือรับรองผลการทดสอบ หรือใบรายงานผลการทดสอบ [ 20 มี.ค. 2560 ]66
134 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 20 มี.ค. 2560 ]67
135 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 20 มี.ค. 2560 ]68
136 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 20 มี.ค. 2560 ]75
137 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 มี.ค. 2560 ]70
138 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 20 มี.ค. 2560 ]62
139 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 20 มี.ค. 2560 ]73
140 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 20 มี.ค. 2560 ]82
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16