เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2560
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 มี.ค. 2560 ]95
102 การแจ้งถมดิน [ 20 มี.ค. 2560 ]75
103 การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 มี.ค. 2560 ]74
104 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 มี.ค. 2560 ]74
105 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2560 ]81
106 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2560 ]78
107 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2560 ]69
108 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2560 ]75
109 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 20 มี.ค. 2560 ]76
110 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 20 มี.ค. 2560 ]95
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16