วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2562
เช่าเครื่องเสียง (ภาคเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกหนองสาหร่าย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
เช่าสถานที่ ตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขฉ-549 นครราชสีมา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ-8030 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการวันพ่อแห่งชาติ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๗๙๓ นครราชสีมา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ตามดครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง