วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เมืองป่กช่อง เมืองปากช่อง PakchongCity โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน 87-5481 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างตีเส้นการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๓๑๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมสัญญาไฟจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ๑ ( บ้านหนองสาหร่าย ) ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๑