วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ซ่อมแซมโต๊ะวางสนสงฆ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการขุดลอกทำความสะอาดคลองคู่ขนานทางรถไฟ (ช่วงมอดินแดงถึงไฮแนด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างตีเส้นการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างเปลี่ยนยางรถตัดหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตฉ 3972 จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องเสียงแบบพกพาขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง