วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2561
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างทำป้ายสติกเกอร์ pvc ขาวเงา ติดอคิลิค เพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร และระยะถอยร่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๗-๕๘๙๔ นครราชสีมา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกระบะ ทะเบียน บย ๓๗๑๕ นครราชสีมา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๗-๙๖๘๔ นครราชสีมา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๒๕๑๖ นครราชสีมา จำนวน ๘ รายการ
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อหมึกสำเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง