วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องไทยธรรม เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
เช่าเต๊นท์โค้ง/เก้าอี้/ผ้าคลุมเก้าอี้/โต๊ะกลม เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๑๕๔๑ นครราชสีมา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตฆ-๙๙๖๔ นครราชสีมา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างรถไป-กลับสำหรับนักเรียน เพื่อกิจกรรมเดย์แคมป์ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ณ ทองชาเลต์รีสอร์ทปากช่อง จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนไป - กลับ ณ ทองชาเลต์รีสอร์ทปากช่อง ในโครงการเดินทางไกลแล้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมารถสำหรับนักเรียนไป-กลับ ณ ทองชาเลต์รีสอร์ท จำนวน ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง