วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของโรงเรียน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเครื่องเสียง และตกแต่งประดับเวที เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
เช่าเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะกลม เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายองค์เจ็ทประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อชั้นวางที่นอนสำหรับเด็กอนุบาล ขนาด ๒๒ ช่อง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง