วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถปิคอัพสี่ประตู หมายเลขทะเบียน กย-๖๒ นครราชสีมา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถน้ำ หมายเลขทะเบียน ผน-๒๑๒๕ นครราชสีมา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมโคมไฟฟ้าเสา High Mast บริเวณทางเข้าอำเภอปากช่อง และบริเวณแยกเขาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน รร.ท.๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อนุบาล-ม.๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำดอกไม้ประดับเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำพิธีน้ำอภิเษกพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ( บ้านหนองสาหร่าย ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ย. 2561
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง