วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม (เครื่องเขียน) จำนวน 450 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เบอร์ 5 คันหมายเลขทะเบียน ผน-2864 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเพื่อเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เช่าเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง