วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๗๙๓ นครราชสีมา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
เช่าเก้าอี้ เต็นท์ พัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างเหมาค่าบริการทางการแพทย์ทางการได้ยิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๕๒๙ นครราชสีมา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคู่ขนานมิตรภาพฝั่งซ้าย รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ 5-0189 ระหว่าง กม.170+450 - กม.173+300 กว้างเฉลี่ย 10 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,850 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,500 ตารางเมตร เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
17  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562
17  พ.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒