วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2562
เช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
เช่าเต็นท์ พัดลม โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
เช่าเก้าอี้ จำนวน 1,840 ตัวๆ ละ 4 บาท จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างทำวัสดุอุปกรณ์/ถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง