วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำไวนิลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 640 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
เช่าสถานที่และตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการทางการแพทย์การมองเห็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการตรวจและคัดกรองความผิดปกติหรือบกพร่องทางกามองเห็นในกลุ่มเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
เช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
เช่าเต็นท์ พัดลม โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง