วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๓ ซุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกเขาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างช่างแต่งหน้าและทำผม จำนวน ๑ ทีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
เช่าชุดแดนเซอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๔๕ ที่นั่ง เพื่อร่วมแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ณ จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง