วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ (สายหลัก) ช่วงที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ส.ค. 2562
จ้างเช่าเครื่อง (ภาคค่ำ) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร MUltifunction แบบฉีดหมึก Inkjet จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อธงชาติ,ตราสัญญลักษณ์ และผ้าม้วนสีฟ้า โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย คันหมายเลขทะเบียน 89-1541 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างทำกระเป๋าใ่ส่เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอกากาศ จำนวน ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรภาพบริเวณสี่แยกสะดวกสบายมินิมาร์ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)