วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
จ้างทำเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตฉ 3972 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
เช่าเครื่องเสียงตามโครงการโตไปไม่โกง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
เช่าเครื่องเสียงตามโครงการภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเปลี่ยนโคมไฟโซเดียม ขนาด 400 W H.P.S พร้อมอุปกรณ์เสา Hight Mast เสาสูง 20 เมตร จำนวน 8 ต้น บริเวณเกาะกลางถนนมิตรภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคู่ขนานมิตรภาพฝั่งซ้าย รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ 5-0189 ระหว่าง กม.170+450 - กม.173+300 กว้างเฉลี่ย 10 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,850 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,500 ตารางเมตร เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง