วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ราชประชา ซอย 1/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอยโรงกระถินแยกซ้ายสุดซอย บ้านเลขที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2 ซอย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2 ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าที่ว่าการชุมชนจันทึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๓๙ แยก ขวามือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ถนนเทศบาล ๔ ซอยประภาส ๑ข้างบ้านเลขที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กย-62 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดหาวัสดุการศึกษา จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง