วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๙ หนองกะจะ แยก ๓ ซ้ายมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงบ่อพักถนนเทศบาล 5 จากถนนมิตรภาพถึงเขตทางรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประภาส 2 ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนนรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลเจ้าแม่กวนอิม ซอย ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บันไดดับเพลิง ทะเบียน ผค-4363 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขต-3624 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายนำ้ถนนพิมพาราม ซอย 5 แยก 4 ขวามือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายนำ้ ถนนพิมพาราม ซอย 3 แยก 1 ขวามือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายนำ้ ถนนซอยท่าเลื่อน 2 แยก 5 ด้านซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)