วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 100 เล่ม ๆ ละ 100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างทำชุดผ้ากันเปื้อน หมวกพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างทำหนังสือประกอบการอบรม จำนวน 150 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อชุดตรวจ SI๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อถังขยะ จำนวน 30 ถังๆ ละ 1,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาการณ์อาคารสำนักงานและทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะเขาแคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2562
จัดงานปากช่องคาวบอยซิตี้ COUNTDOWN