วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมากวาดถนนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ชุดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมากวาดถนนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ชุดที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ชุดที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ชุดที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ชุดที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ชุดที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ชุดที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ชุดที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ชุดที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน รร.ท.1 (อนุบาล-มัธยม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)