วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค (รัชกาลที่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเช่าเครื่องเสีย (ภาคค่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อผ้าม้วนสีขาว ผ้าม้วนเหลือง ธงชาติ และธงตราสัญญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเช่าเต๊นท์โค้ง (สีขาว) และโต๊ะกลม (พร้อมผ้าปูโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างเช่าเต็นท์และเก้าอี้ ตามโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (รัชกาล ที่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ต.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ชุดที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ชุดที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมากวาดถนนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ชุดที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง