วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2562
จ้างทำสติ๊กเกอร์ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผรพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 และถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์เพลิง เบอร์ ๓ ทะเบียน ผอ-๔๓๖๙ นม. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๗-๕๘๙๔ นครราชสีมา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจสอบบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
ซื้อผ้าม้วน (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
เช่าเต๊นท์โค้ง (สีขาว) และโต๊ะกลม (พร้อมผ้าปูโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องเสียง (ภาคค่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างเข้าเล่มหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน ๓๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
ซื้อเครื่องไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง