วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2562
จ้างเดินสายแลน (ระบบอินเตอร์) ภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้จ่ายตามโครงการประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างตกแต่งขบวน เช่าเวทีและเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างทำปฏิทินแขวน พ.ศ. 2563- ค.ศ.2020 เทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๒๕๑๖ นครราชสีมา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง