วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2562
เช่าเต๊นท์ เก้าอี้ และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างทดสอบคุณภาพน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธ 4580 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง เบอร์ 3 ทะเบียน ผอ.-4369 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างเช่าเก้าอี้พนักพิงพร้อมผ้าคลุม จำนวน ๘๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง