วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างตีเส้นการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๓๑๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมสัญญาไฟจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ๑ ( บ้านหนองสาหร่าย ) ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๑
5  เม.ย. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ( บ้านหนองสาหร่าย )
5  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างเช่าเต๊นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง