เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดระยอง


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน)  นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นายกังวาน  บรรณาภูมิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปากช่อง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดระยอง ที่มาศึกษาดูงานฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  ของเทศบาลเมืองปากช่อง