เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


อบรมและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2563


เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์  2563 เทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติม ในด้านการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง