เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเมืองนครราชสีมา (Big Cleaning Day)


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นางสาวณัชนลิน  ยะอนันต์ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่องนำพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองปากช่อง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเมืองนครราชสีมา (Big Cleaning Day)