เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 2/ 2563


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการเทศบาลเมืองปากช่อง คลีนิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลปากช่อง และตัวแทนชุมชน ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 2/ 2563 เพื่อเสนอผ่านความเห็นชอบอนุมัติโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง