เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมพัฒนาคุณภาพโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น


วันที่ 20 มกราคม 2563  ณ โรงแรม 360 pip hotel khaoyai นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ทีมกลไกเขต สาธารณสุขอำเภอปากช่อง คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ประธานชุมชน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประธานชมรม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและการเรียนรู้จัดการทำแผนจากทีมวิทยากรสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 9 นครราชสีมา เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนงาน โครงการ กิจกรรม