เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางกระทึก จังหวัดนครปฐม


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน)  นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นายกังวาน  บรรณาภูมิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปากช่อง  นายจเร บ่ายเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง และนายบวร  สุวรรณรัตน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางกระทึก จังหวัดนครปฐม ที่มาศึกษาดูงานฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  และงานผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปากช่อง