เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะฮิลล์ นายอรุณศักดิ์  รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติมาร่วมเปิดการอบรม ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึก โดยชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เป็นการส่งเสริมหลักการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  ตลอดจนสามารถยกระดับคุณภาพการติดตาม การประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี