เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ชุมชนท่าเลื่อนสามัคคีและชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกกองงาน และพนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมชุมชนท่าเลื่อนสามัคคีและชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและทำความเข้าใจกันสภาพปัญหานั้นๆ เพื่อที่จะเป็นแนวทางแก้ไขให้เหมาะกับวิถีชีวิตของชุมชนตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน