เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองปากช่องร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบบ้านสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้”


วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง และกองสวัสดิการสังคม ไปมอบบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามโครงการ ธอส. สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้” รวมถึงมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ CSR เพื่อพัฒนาสังคมชุมชนให้ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามอัตภาพ โดยสอดคล้องกับพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และวิสัยทัศน์ของธนาคาร "ธนาคารที่ดีที่สุด  สำหรับการมีบ้าน "