เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง จังหวัดระยอง


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้ นายจเร บ่ายเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง จังหวัดระยองที่มาศึกษาดูงานฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม