เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง จังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 11 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายกังวาน  บรรณาภูมิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ได้ให้ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง จังหวัดหนองบัวลำภู  ที่มาศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลเมืองปากช่อง