เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่มาตรวจประเมินผล


วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่องได้ให้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่มาตรวจประเมินผล และพร้อมกันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง ในการเสนอแนวทางหลักการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง