เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 29 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ให้ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ของเทศบาลเมืองปากช่อง