เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการชุมชนร่วมใจไร้พุง-ลดโรค


วันที่10 สิงหาคม2562 ณ ชุมชนประปา ได้จัดโครงการชุมชนร่วมใจไร้พุง-ลดโรค  โดยนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ จากความทันสมัยของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การบริโภคอาหารไม่เหมาะสมขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี ทำให้เกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรม มีอุบัติการณ์สูงขึ้นอย่างมาก โรคอ้วนลงพุง ซึ่งเกิดจากการมีไขมันสะสม โครงการไร้พุง-ลดโรคเพื่อนำพาคนในชุมชนประปาไปสู่การเป็นคนมีสุขภาพกายที่ดี เมื่อสุขภาพกายดีย่อมก่อให้เกิดสุขภาพใจดีด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร การออกกำลังกายเต้นแอโรบิค และการดำรงชีวิตที่ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บ และภาวะอ้วนลงพุง