เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการ สปสช.ชุมชนเมืองปากช่องเข้มแข็ง เยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์


วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ที่ทำการชุมชนเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดโครงการ สปสช.ชุมชนเมืองปากช่องเข้มแข็ง เยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ ซึ่งเป็นโครงการชุมชนเมืองปากช่อง ที่จัดโครงการขึ้นเพื่อเหตุในมุมมองอีกด้านหนึ่ง “การเยี่ยมบ้าน” ยังคงเป็น เครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในระบบบริการสาธารณสุข ไม่แพ้เครื่องมือทางการแพทย์ในปัจจุบันที่ทันสมัยและซับซ้อน การเยี่ยมบ้านเป็น “เครื่องมือ” ที่ประหยัดและง่ายต่อการนำไปใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและครอบครัว และเป็นการเรียนรู้ และเสริมสร้างการดูแล “สุขภาพ อย่างองค์รวมของแพทย์ผู้รักษาโดยยึดแนวคิดการดูแลผู้ป่วยและการเยี่ยมบ้านที่ดีจะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการรักษาและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและครอบครัว อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและความร่วมมือในการดูแลมากขึ้นทำให้ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว