เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง โดยนายกคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจาก คุณกมล  เหลืองสะอาด รองอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่องในโครงการดังกล่าว