เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562


                                    วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนเทศบาลเมืองปากช่อง และชุมชนทั้ง 23 ชุมชน ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป