เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


มอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ


เมื่อวัน ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง  มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะโครงการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "สะพายกล่อง ท่องเมืองปากช่อง" ประจำปีงบประมาณ 2562  ได้แก่
รางวัลชนะเลิศอันดับ๑       นายชาญยุทธ ศรีบัวรอด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ นายตฤณ สิงหกลางพล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ นายสุริยา ผลาหาญ
รางวัลชมเชย                    นางสาวกุลธิดา พิทยาภรณ์
                                       นางสุภาวดี กันทรสุรพล
                                       นายวรวุฒิ สังข์แก้ว