เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


บรรยากาศการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "สะพายกล้อง ท่องเมืองปากช่อง" ประจำปีงบประมาณ 2562


บรรยากาศการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "สะพายกล้อง ท่องเมืองปากช่อง" ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง เป็นประธานในการเปิดโครงการประกวดภาพถ่าย รอบตัดสิน ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
        ๑. นายสมบูรณ์สุข       นิยมศิริ                   ศิลปินแห่งชาติ (เปี๊ยกโปสเตอร์)
        ๒. นายสวัสดิ์              ปฏิภาณประเสริฐ     ประธานสมาพันธ์สมาคมธุรกิจถ่ายภาพ
        ๓. ผศ.สมาน              เฉตระการ              ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
        ๔. นายพิสิฐ               เสนานันท์สกุล         ศิลปินนักถ่ายภาพไทย       
        ๕. นายสฤษดิ์             ศรีสังข์                   ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์
                                                                      และโทรทัศน์จังหวัดนครราชสีมา
        ๖. นายเกรียงไกร         ไวยกิจ                   ช่างภาพกลุ่มสหภาพ
        ๗. นายวันชัย              สืบสมาน                 ช่างภาพกิตติมศักดิ์